STEP-Light

De STEP-light is een theoretisch traject waarbij de student zijn idee of concept verder gaat uitwerken en onderbouwen. Hij komt tot op het punt waar hij klaar is om te starten met een eigen onderneming.
Dit traject vertrekt vanuit de Circulaire Business Model Canvas
De student wordt uitgedaagd om een strategie uit te zetten, een missie en visie te formuleren, de markt te analyseren en een marketingplan op te maken.
In combinatie met een financieel plan krijgen de studenten een realistisch beeld van de haalbaarheid van het concept.

Dit traject past binnen de studierichtingen waarbij zelfstandig ondernemen een mogelijke beroepskeuze is (vroedkunde, dieetleer, lichamelijke opvoeding, marketing, enz…) en wordt steeds binnen het curriculum van de opleiding georganiseerd.

De kostprijs van het traject bedraagt €50 excl. BTW. Om te kunnen deelnemen aan de STEP-light dient de betrokken onderwijsinstelling lid te zijn van UNIZO.
Voor meer informatie over de aanvraag van het UNIZO-lidmaatschap kan je HIER terecht.

WELKE ONDERSTEUNING BIEDT UNIZO?

Het traject loopt gedurende 1 volledig academiejaar (tenzij anders overeengekomen met de docent) en bestaat uit 3 contactmomenten die online vastgelegd worden via het boekingssysteem.
De provinciale UNIZO O&O-adviseur staat je tijdens deze momenten met raad en daad bij:
1. Kennismakingsgesprek en introductie over de Circulaire Business Model Canvas (CBMC)
2. Begeleidingsgesprek waarin feedback wordt gegeven over de aanpak en inhoud tot dan toe
3. Coaching gesprek waarin de studenten worden voorbereid op de finale pitch en voorstelling van hun plan

Vraag HIER je STEP-light licentie aan.
Boek een online afspraak
 met een provinciale UNIZO O&O-adviseur.

Onze partners