STEP

ELKE STUDENT ZELFSTANDIG ONDERNEMER?!

De Student Enterprise (STEP) in het hoger en het universitair onderwijs laat studenten proeven van het professioneel ondernemerschap. Het is een pedagogische werkvorm waarbij studenten een echte onderneming opstarten gedurende het volledige academiejaar. Het biedt hen een uitdagend kader waarbinnen zij hun kennis en competenties moeten inzetten om een eigen bedrijf uit de grond te stampen.Innovatieve ideeën zoeken, risico's nemen, startkapitaal vinden, het bedrijf managen...
Het is slechts een greep uit de talrijke vaardigheden die hierbij aan bod komen.

De Student Entreprise kan ingericht worden in alle opleidingen van het hoger onderwijs en wordt specifiek ingebed in het curriculum van de opleiding.

WELKE ONDERSTEUNING BIEDT UNIZO?

Samen met de adviseur staan jullie zij aan zij om de studenten te begeleiden en coachen tijdens de voorbereiding tot de opstart van de STEP.  
Het intensief traject dat bestaat uit 4 contactmomenten, zorgt er voor dat studenten op meerdere vlakken geprikkeld, gemotiveerd en begeleid worden, zodat aan alle puntjes wordt gedacht en het resultaat ijzersterk wordt.

Meer info voor docenten      Meer info voor studenten

Onze partners