Digitaal inzetten op differentiëren

Differentiëren is niet meer weg te denken in onze samenleving.

ICT toepassingen, tools en digitale leerpaden worden in de context van opleidingen al volop gebruikt om leren op maat aan te bieden. In deze sessie willen we inzoomen op leren op maat via een nieuw platform ‘i-Learn’: i-Learn biedt een intuïtief & veilig PORTAAL voor digitaal gepersonaliseerd leren in het secundair onderwijs (i-Learn MyWay). Gepersonaliseerd leren houdt in dat leerlingen gevarieerde leertrajecten (i.e. leersporen) op maat, waarin diverse educatieve tools gecombineerd worden, aangeboden krijgen. Zo kunnen leerlingen in hun eigen tempo de leerstof verwerken. De leerkracht kan bestaande leersporen aanpassen of zelf nieuwe leersporen creëren. 

Sprekers:

Katrien Vandemeulebroecke – i-learn

Met een diploma Klassieke Filologie op zak begon ze haar loopbaan in het secundair onderwijs als leerkracht Latijn in Vlaanderen. Vervolgens schoolde ze zich bij tot leerkracht lager onderwijs en ging in Wallonië aan de slag in het tweede leerjaar. Na 12 jaar onderwijs zocht ze iets anders en kwam terecht bij coaching. Als freelance vormingsmedewerker voor verschillende organisaties, begeleidt ze sinds meerdere jaren kinderdagverblijven en mensen in de naschoolse opvang. Sinds oktober 2020 werkt ze voor het i-Learn project als didactisch expert coaching.

Katrien Verbruggen – i-learn

Afgestudeerd als onderwijzeres heeft ze ervaring opgedaan in verschillende functies: als pedagogisch ICT-coördinator, als zorgcoördinator, als zorgjuf en als klastitularis van verschillende leerjaren in het lager onderwijs. De laatste jaren werkt ze voor KU Leuven. Eerst als toetsontwikkelaar, nu als didactisch expert voor het i-Learnproject.

Timing: 
donderdag, 17 maart, 2022 - 13:00 t/m 14:00
Helaas zijn de inschrijvingen afgesloten, we hopen u op een latere activiteit te mogen ontvangen.
Vriendelijke groeten het UNIZO team

De gegevens die u invult heeft UNIZO nodig om de overeenkomst die u met ons afsluit te kunnen uitvoeren. Vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen gebruiken wij deze gegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van UNIZO. U kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze laatste verwerking, via eenvoudig verzoek op onze uitschrijfpagina of via privacy@unizo.be. Alle details over deze verwerkingen en uw rechten vindt u in ons privacybeleid

Onze partners hebben heel wat relevante informatie die u kan helpen in uw dagelijkse werking. Door uw akkoord te geven, staat u toe dat UNIZO de deelnemerslijst voorafgaandelijk aan de activiteit aan de partners bezorgt, en dat zij u nadien kunnen contacteren met relevante ondernemersinformatie. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek op onze uitschrijfpagina of via privacy@unizo.be.

Onze partners