STEP-UP WEDSTRIJD

Deze wedstrijd heeft tot doel de studenten die het hele STEP-UP traject doorlopen hebben te motiveren om hun ervaringen, kennis en resultaten te kunnen tonen en hen finaal te belonen voor hun werk.
Bij het bepalen van de finalisten en de winnaars zullen ondernemerschapscompetenties, zoals probleemoplossend denken, zelfredzaamheid, enz, een rol spelen, maar zal de focus vooral liggen op het onderdeel ‘duurzaamheid’ binnen het project.

PRAKTISCH:

 • Deelname aan de STEP-UP wedstrijd is exclusief voorbehouden voor de STEP-UP studenten.
 • Inschrijven om deel te nemen aan de wedstrijd kan HIER.
 • Studenten maken een ondernemingsplan op in de starterstool en sturen het plan als PDF door naar UNIZO O&O. 
 • Vervolgens vindt een 1ste selectieronde plaats met een jury die de ingestuurde ondernemingsplannen zal evalueren op basis van volgende criteria:
  • In welke mate betreft het een duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming?
  • In welke mate wordt er rekening gehouden met het circulaire aspect?
  • In welke mate is er een vorm van sociaal engagement waar te nemen?
  • In welke mate ben je zelf geneigd om te investeren in deze onderneming?
 • Tijdens een 2de ronde zullen de 25 geselecteerde plannen (= 5 per provincie) gepitcht worden. Uit deze pitches zullen 3 winnende plannen worden gekozen.
 • De winnaars zullen hun idee en ondernemingsplan pitchen en hun prijs in ontvangst nemen tijdens een lerend netwerkevent (maandag 24 april 2023) waarvoor alle studenten en docenten die deelgenomen hebben aan STEP-Light en STEP-UP zullen uitgenodigd worden.


VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD ACADEMIEJAAR 2022-2023

 • DECEMBER 2022: Kandidaatstelling via inschrijving op de website
 • MAANDAG 16 JANUARI 2023: Indienen (PDF) van het ondernemingsplan via mail aan UNIZO O&O
 • DINSDAG 31 JANUARI 2023: 1ste selectie van 5 ondernemingsplannen per provincie op basis van deze selectiecriteria
 • MAANDAG 27 FEBRUARI 2023: 2de selectie met online pitch door de 25 finalisten voor een jury + selectie van 3 winnaars
 • VRIJDAG 10 MAART 2023: Bekendmaking van de 3 winnaars
 • MAANDAG 24 APRIL 2023: Lerend Netwerkevent, de 3 winnaars pitchen & ontvangen hun award + prijs

Onze partners