U bent hier

O&O academie Secundair

De O&O academie heeft vooral als doel leerkrachten te inspireren, te informeren of te initiëren. In deze academies komen bepaalde topics aan bod en zoeken we samen naar oplossingen. We brengen je graag op regelmatige basis op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of projecten. Via workshops proberen we je zelfredzaam te maken en meer ondernemend voor de klas te laten staan. Zeker met de start van het nieuwe onderwijs zullen we hier extra aandacht aan besteden worden om jou als leerkracht te ondersteunen.

Deze academies kunnen ook het platform zijn waarbij we jou onderling  met collega leerkrachten laten leren van elkaars ervaringen. Sommige leerkrachten willen heel graag meer ondernemend zijn maar weten niet goed hoe. Een getuigenis of tips en tricks van andere leerkrachten die dit wel al doen kunnen dan ook een hele meerwaarde bieden.

 

Met de UNIZO O&O Academie secundair richten we ons vooral op het samenbrengen van leerkrachten waarbij “ondernemerschap in de klas” centraal staat. De invulling van zo’n bijeenkomst kan zeer uiteenlopend zijn, maar de basis blijft steeds hetzelfde. Nl. Kennisoverdracht voorzien tussen leerkrachten om zo het ondernemerschap in de klas nog extra te stimuleren.

Enkele voorbeelden van invullingen die we het afgelopen, maar ook komend schooljaar zullen doen:

  • Ontbijtsessies:
    Tijdens deze sessies ligt de focus effectief op het integreren van ondernemende projecten tijdens de lessen. We nodigen hier enkele leerkrachten uit die dit reeds in voldoende mate doen en laten hen best practices delen met jou.
  • Brainstormsessies:
    Tijdens deze sessies bespreken we thema’s zoals “het onderwijs van de toekomst”. We brengen hier leerkrachten, ondernemers en vaak lokale overheden samen om  rond deze thema’s te brainstormen maar vooral om de onderlinge samenwerking te versterken.
  • Infosessies voor pedagogische begeleiders en directies:
    Het is belangrijk dat zowel pedagogische begeleiders als directies weten welke tools er bestaan om ondernemerschap en ondernemingszin te stimuleren. Daarom zullen we ze af en toe samen brengen om deze toe te lichten en er te leren mee werken. Op die manier krijgen we ook de nodige feedback om te kunnen verbeteren of bij te sturen.

 

Heb jij prangende vragen bij deze academies? Laat het ons weten via onderwijs [at] unizo.be