Ondernemingszin - CEGO Model | Onderwijs & Ondernemen

U bent hier

Ondernemingszin - CEGO Model

 

Ondernemingszin of intrapreneurship is vandaag de dag in de zeer snel veranderende VUCA wereld waarin we leven een absolute must!  Skills als zelfsturend zijn, initiatief nemen, probleemoplossend en creatief denken zijn MUST HAVES!

CEGO KULeuven ontwikkelde een toolbox voor leerkrachten en begeleiders van het kleuteronderwijs tot en met het hoger en volwassen onderwijs die kadert in het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015 - 2019 waarmee de Vlaamse Regering ondernemingszin en ondernemerschap wil bevorderen in alle onderwijsinstellingen. Deze toolbox biedt tevens een antwoord op de vraag van lesgevers naar een geüpdatete visie op ondernemingszin en ondernemerschap.

De toolbox helpt leerkrachten en docenten om ondernemingszin bij kinderen en jongeren te (h)erkennen. Daarnaast helpt het leerkrachten en docenten om in te schatten hoe ondernemend de eigen aanpak en lesactiviteiten zijn en hoe de impact hiervan kan verhoogd worden. Doel is vooral om te inspireren en om a.d.h.v. stimulerende praktijkvoorbeelden zeer hands-on een zicht te krijgen over een direct implementeerbare aanpak in de eigen lessen.

Contactpersoon CEGO - Dorien Wassink - Wetenschappelijk medewerker - KU Leuven - Expertise Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs 

Contactpersoon O&O - Kjell De Meester - UNIZO Onderwijs & Ondernemen - kjell.demeester [at] unizo.be