SOHO dag 2018 | Onderwijs & Ondernemen

U bent hier

SOHO dag 2018

Hoe kunnen we de ondernemingszin bij studenten boosten? Op 20 maart lieten 200 docenten zich in 5 werksessies inspireren.

UNIZO Onderwijs & Ondernemen verzorgde tal van workshops om mee ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren en te professionaliseren in het hoger onderwijs. Daarnaast stelden we het O&O aanbod voor op onze beursstand.

De dag was opgebouwd rond 5 thema’s, die in werksessies vorm kregen. De werksessies werden parallel georganiseerd, éénmaal in de voormiddag en éénmaal in de namiddag. Je kon deelnemen aan maximaal 2 werksessies. 

De werksessies waren actief en interactief van opzet. Ze werden ingeleid door inhoudelijke deskundigen en
mede ondersteund door leden van het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. Iedere werksessie sloot af met een reflectie naar de eigen praktijk. 

-Ondernemend met (eigen) talent

Over passie, drijfveren, talent als bronnen van ondernemerschap (in de breedste zin van het woord). Hoe talent ontdekken en herkennen? Hoe kan je als docent/leerkracht/leercoach een context creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt? Wat zijn vaardigheden om meer uit talent te halen? En wat kan je doen met datgene waar de jongere echt niet goed in is?

Uitgewerkt door:  Luc Dewulf (Talentencoach), Stijn Dhert (Thomas More lerarenopleiding), Karen Dejonckheere (VLAJO), Sabine Hoofdt (KUL Feb), Sofie Guns (UCLL), An Boone en Kaat Boonen (Stichting Onderwijs & Ondernemen) en Eva Goethals (Universiteit Antwerpen).

-Ideation & Creativity

Waar komen ideeën vandaan? Bestaan er manieren om het bedenken van ideeën te trainen?  Kan je creatief denken volgens een bepaalde methode structureren? 

Uitgewerkt door:  Stijn Coenen (Thomas More), Filip Burgelman (Thomas More), Kristof Ooms (VLAJO) en Anja Cornelis (HoGent)

-Start-up manieren

Een diepe duik in het proces van ondernemen zelf? Wat maakt ondernemers ondernemend? Welke processen liggen aan de grondslag? Hoe kan je het proces van ondernemen ondersteunen, bevorderen?

Uitgewerkt door:  Omar Mohout (Sirris), Peter Vancompernolle (KUL Feb), Joris De Lee (VLAJO), Jef Tavernier (Promotor sociaal ondernemerschap), Pol Bracke (HoGent), Jelle Volckaerts (Unizo Go4Business) en Steven Wensel (Stichting Onderwijs & Ondernemen)

-Aan de slag met ondernemerschapscompetenties

Vertrekkende vanuit het raamwerk 'ENTRECOMP' werken we volgende vragen uit: Hoe vertaal je dit model didactisch? -  Welke (sociale) leeromgeving bevordert de ontwikkeling van deze competenties? - Hoe kan je het leerproces evalueren? - Wat betekent dit alles voor de rol- en competentie-ontwikkeling van de docent zelf?

Uitgewerkt door:  Lieve Van Den Brande (Europese Commissie), Katrien Goossens (VLAJO), Inge Verhaegen (Artesis Plantijn Hogeschool), Dorien Wassink (Cego), Filip Burgelman (Thomas More), Hilde Klykens (AVOHOKS) en An Boone (Stichting Onderwijs & Ondernemen)

-Streetwize Expedition

Versterk je ondernemerschap, en jezelf, met Street skills!

Uitgewerkt door:  Pol Bracke (HoGent), Chrisje Haenen (KULeuven), Lorenzo Ego (VVS), Stijn Coenen (Thomas More) en Astrid Stroobandt (Howest) i.s.m. StreetwiZe

SOHO dag 2018: een terugblik

Steven Wensel, O&O adviseur Antwerpen en Jelle Volckaerts, START!, lichten een UNIZO start-up toe tijdens de workshop 'Start-up manieren'.

An Boone, coördinator O&O, geeft een workshop 'Entre-Spiegel': een 360° online (self-) assessment tool waarmee je de ondernemende competenties van je studenten in kaart brengt met als doel om via persoonlijk ontwikkelingsplan en persoonlijk actie plan de studenten laat groeien in hun ondernemende competenties

O&O Adviseur Vlaams-Brabant & Brussel ondersteunt de workshop 'Ondernemen(d) met eigen talent'.