Forum Ondernemend Hoger Onderwijs | Onderwijs & Ondernemen

U bent hier

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs

Het Forum Ondernemend hoger Onderwijs (Forum OhO) is een stakeholdersplatform van actoren gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemingszin en ondernemerschap bij studenten in het hoger onderwijs.

Het forum kadert in de acties van het Actieplan Ondernemend Onderwijs van de Vlaamse overheid en verenigt mensen uit en rond het hoger onderwijs die concreet in de praktijk bezig zijn met initiatieven rond ondernemingszin en ondernemerschap.

Het forum is een plaats van ontmoeting en schept de mogelijkheid om te komen tot uitwisseling, kennisdeling en gezamenlijke verrijking.

Om het leren van elkaar optimaal mogelijk te maken, is het een informele gemeenschap met vaste leden die steunt op vrijwillig, maar niet vrijblijvend engagement van de leden. De leden nemen deel vanuit hun eigen professionele gedrevenheid, maar treden niet op als vertegenwoordiger van hun instelling of organisatie.

Als unieke gemeenschap, drijvend op vrijwillig engagement en gefaciliteerd vanuit de Vlaamse overheid, versterkt en verdiept het Forum OhO de dynamieken rond ondernemend onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen, maar ook bij de overheid en ruimer. Behoeftes en knelpunten vanuit het werkveld stromen in de vorm van aanbevelingen door naar het politiek-bestuurlijke niveau waardoor beleidsleren mogelijk wordt.

We willen samen gaan voor meer ondernemingszin en ondernemerschap in en rond het hoger onderwijs en uiteindelijk bij de jongeren en studenten.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt en organiseert vanuit de Vlaamse overheid.

Wie zijn de leden van het forum OHO?

Tot het Forum OhO behoren:

  • docenten, proffen, co√∂rdinatoren, …uit het hoger onderwijs (mensen die concreet actief zijn met OhO, vanuit welke rol of functie ook)
  • studenten en studentenverenigingen gericht op ondernemende activiteiten
  • intermediaire organisaties met een ondernemende werking naar studenten, docenten en/of instellingen hoger onderwijs
  • vertegenwoordigers uit de betrokken Vlaamse overheden

 

Vanuit UNIZO Onderwijs & Ondernemen proberen we samen met het forum de koers uit te zetten naar een meer ondernemend hoger onderwijs. Wij ondersteunen graag bij alle mogelijke initiatieven. 

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs
Forum Ondernemend Hoger Onderwijs
Meerwaarde forum OHO door Gert Bergen, kabinet Minister Muyters
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen, als facilitator van het Forum Ondernemend hoger Onderwijs en intermediaire organisaties