Wie zijn we / Contact    
Zoeken    FR / EN
28/03 Ontbijtsessie: 'Het onderwijs van de toekomst' - Izegem

23/04 Ontbijtsessie: 'Het onderwijs van de toekomst' met Minister Crevits - Torhout
Toon alle activiteiten

Samenwerking met ondernemers

Ondernemerschapsbevorderend onderwijs veronderstelt een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Die kruisbestuiving helpt beide partijen: scholen halen kennis over ondernemend gedrag naar binnen en jij als bedrijf stimuleert de ondernemende houding bij studenten en docenten. Dit zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft het VIA-plan pact 2020 ingezet om jong ondernemerschap te versterken. Samen met jou willen we ondernemingszin in het onderwijs stimuleren!   

 

Banner

'Het onderwijs van de toekomst'

Samen met leerkrachten, leerlingen, directie, ondernemers, overheid en UNIZO gaan we in 4 ontbijtsessies in bedrijven door tal van topics waar deze stakeholders mee zitten in het kader van het onderwijs van morgen. We gaan rond de tafel zitten in bedrijven en buigen ons samen met moderator Lieven Vancoillie over deze topics. Doel is om alle bezorgdheden te bundelen en op 23/04 terug te koppelen met Minister Crevits in haar thuishaven Torhout. Alle ontbijtsessies gaan van start om 08:30 stipt, in Torhout starten we om 08:00.

Wil je erbij zijn? Laat het ons weten via dirk.braeckevelt@unizo.be 

1.  28/02 - 'De technieker van vandaag is niet de technieker van morgen?!' - Vulkoprin, Herderstraat 4 te 8700 Tielt.

Er is een schrijnend tekort aan techniekers, terwijl de instroom in TSO laag blijft. Hoe komt dit? Welke rol kunnen ouders, overheid, onderwijs, ondernemers hierin spelen?

 

2. 14/03 - 'Integratie jongeren met een vreemde origine in het onderwijs en werkveld' - Goddeeris Industrial Piping, Moorseelsesteenweg 206 te Roeselare. 

Integratie van allochtonen in het onderwijs en op de werkvloer? Hoe verloopt dit? 

3.  28/03 - 'Het onderwijs van de toekomst?!' -  HAKI, Ambachtenstraat 5 te Izegem

Is ons huidig onderwijsstelsel toekomstgericht?

4.  23/04 - 'Het onderwijs van morgen: brug tussen onderwijs & ondernemen?!' - Torhout

Hoe kan de brug tussen onderwijs en ondernemen steviger worden? Alle output en bezorgdheden van de verschillende stakeholders van de voorbije sessies worden gebundeld en teruggekoppeld aan Minister Crevits.

    

UNIZO positief over uitbreiding aantal studierichtingen via duaal leren


• Meer beroepsopleidingen maken het systeem aantrekkelijker en verhogen tewerkstellingskansen.
• Combinatie leren en werken beste garantie voor opleidingen die aansluiten bij noden arbeidsmarkt.  

De ministerraad besliste om het aantal studierichtingen in het systeem van duaal leren sterk uit te breiden. Het huidige aanbod van 7 studierichtingen wordt het komende schooljaar (2017-2018) uitgebreid met 19 extra opleidingen. UNIZO heeft volop mee aan deze kar getrokken en  reageert dan ook uitermate positief op deze versterking en opwaardering van het duaal leren als belangrijke leervorm. Hier lees je de volledige info.

Neem deze flyer door om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het nieuwe systeem van duaal leren vorm krijgt en wat de impact voor de werkgevers zal zijn.

Lees hier het persartikel van 20 juni 2017 - KMO's zorgen voor 70 % werkplekken. Belangrijk dat ze gemotiveerde leerlingen over de vloer krijgen.


  

10de editie TECHCLASS op 10 maart 2017!

 

2205 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs die in 112 deelnemende bedrijven op bezoek gingen om er te proeven van het 'échte werk' in de dagelijkse ondernemerspraktijk.

"We kunnen het belang van die technische opleidingen niet sterk genoeg benadrukken", legde UNIZO-topman Karel Van Eetvelt het doel van UNIZO Techclass uit". Nog al te vaak kiezen leerlingen met sterke technische interesses en talenten voor algemene opleidingen, omdat zij - en hun ouders - denken dat die betere kansen bieden op de arbeidsmarkt. Terwijl heel veel werkgevers schreeuwen om meer technisch geschoolde medewerkers, waarvoor ze de vacatures nauwelijks ingevuld krijgen." Met Techclass wil UNIZO de brede waaier aan straffe en boeiende technische beroepen, met de daarbij horende tewerkstellingskansen, in de verf zetten.

Karel Van Eetvelt vertelde er graag alles over tijdens het nationale persmoment bij EKOPAK in Tielt. Ook minister Hilde Crevits lichtte haar beleid terzake toe. FOCUS-WTV maakte deze opname. 


Deze enthousiaste ondernemers geven kenbaar dat zij deelnamen aan TECHCLASS:
https://youtu.be/xk9Z5z09z4c

 

Nieuwsbrief

Boeiende ondernemende thema's en up to date informatie over onze acties spijzen onze nieuwsbrief!


met steun van     Vlaanderen In Actie
allShare